NAMS Tomater plockas endast mogna

NAMS tomater är säker närmat som odlas på miljövänlig sätt med tanke på miljön. Våra tomater plockas för hand och varje tomat blir granskat av vår kunniga personal, vilket säkerställer att våra kvalitetskrav uppfylls.

Vi lägger stort värde på försiktighet och hygiene när vi hanterar våra tomater: alla våra medarbetare använder skydshandskar under hela arbetstiden. Våran odlingsprocess säkerställer världsklass renhet och vi har fått IP-certifikatet vilket bara odlingar får som respekterar hygien, säkerhet och omvärldstankar i sin produktion.

Vårt största önskemål är att odla de smakfullasta and kvalitativt bästa tomaterna möjligen som alla får njuta av – också under vintersäsongen.

Ansvar och Miljö

Sociallt Ansvar

Genom att ersätta import-tomater skapar vi permanenta arbetsplatser och ökar skatteinkomsterna i Björneborgsområdet och Finland. Vi vill vara en ansvarsful arbetsgivare och eftersökt arbetsplats. Vi odlar hälsosamma, vackra och välsmakande tomater åt våra konsumenter – naturlig närmat som alla kan njuta av året runt.

Vi stöder också föreningar som arbetar med barn och ungdomar, om det nu är sport eller hälsa, som t.ex. Pesäpallo RY, Euran palloseuranta och Barnsligt ry. Om du har några bra ideer så skriv oss gärna!

Saftig smak året runt

NAMS tomaterna växer i finsk torv och mossa som ger extra-god smak och inget problemavfall som stenull. Sorterna vi odlar är valda på grund av den bästa möjliga smaken och inte att maximera produktionsvolymen.

Vi ger värdeful tid åt våra tomater att mogna; dom plockas först när dom är som rödast. Just under de sista dagarna, när dom flesta andra tomaterna redan är i affärerna, så får våra tomater allra mest vitaminer, smak och soker vilket inte bara göra smaken enanstående men också näringsvärden. Färskhet i affären säkerställs av en kort transportväg och tid, för det mesta samma dag som tomaterna plockas!

Våra löften åt dig och miljön

Vi lovar att kontinuerligt leta (och hitta!) nya sätt att förbättre våra tomater ja utveckla vår produktion och distribution så att du får nöjet att njuta av den bäst möjliga smakupplevelsen utan dåligt samvete.

Vi lovar också att utveckla vår hela process för att bli ännu miljövänligare. Vårat hopp är inte bara att vara CO2-neutral utan att använda mera CO2 i våran process än vi producerar (våra växter älskar CO2!). Vi har redan den nyaste teknologin som reducerar vårt energibehov med 30%, men utöver det så följer vi vår energiförbrukning 24/7 och optimerar kontinuerligt våran energi-efficiens. Naturligtvis har vi många ideer hur vi kan sänka energiförbrukning ännu mera.

Vårt mål är att vara helt plast-fria genom hela försörjningskedjan tills senast 2025. Alla våra förpackningar är gjorda av 100% kartong (även det genomskinnliga fönstret i vår 500g förpackning är gjort av träfiber). Tyvärr är plast överallt i hela kedjan och allting vi köper är invecklat i plast, alla paletter vi skickar måste vara invecklade i plast osv. Detta måste sluta! Vi tar steg varje dag för att minska plast dramatiskt och tror att vi tror fast på att vi är plast-fria redan innan 2025.

I tillägg vill vi använda 100% av allt avfall tills 2020 vilket vi redan nu nästan har uppnått.

Ansvar för miljön

Vi vill odla dom smakfullaste tomaterna på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt, och så snart som möjligt inte als! Just därför har vi valt den nyaste, modernaste och grönaste växthusteknologin som finns i världen.

Vi strävar aktivt efter att inte belaste, eller till och med förbättra världen omkring oss, t.ex. genom vår miljövänliga förpackning och att välja förnybar och grön energi.

Vi deltar också i världens koldioxidkvoter: våra växter förvandlar per år runt 800 ton koldioxid till syre. Om man räknar att en ny bil släpper genomsnittligt ut 120.1g koldioxid per km så betyder det att vi motgör effekten av 6.661 million kilometer färd, eller en biltur 166 gånger runt världen.

Vi tar hand om miljön på många andra sätt också:

  • - Vi sammlar och använder regnvatten för bevattning vilket räcker till nära 100% av vårt behov
  • - Vi sammlar överbevattnings-vatten från växthuset och återanvänder både vattnet och all näring som den innehåller istället för att kasta ut det i omliggande fält och vatten.
  • - Vi använder endast biologisk bekämpning
  • - Vi använder 100% förnybär värmeenergi från trädflis
  • - Vi använder 100% grön energy från gammla vattenkraftvärk
  • - Vi sammlar och återanvänder all värme som finns i växthuset och som kommer
  • - Vi odlar våra tomater på finsk torv och mossa
  • - Vi använder 100% trädfibers-baserad packetering
  • - Vi återvinner allt avfall och grönt avfall komposteras aerobiskt eller blir till bioenergi
  • - Minimerar avfall generellt